2015-02-28     Ludomira, Makarego, Wiliany        


Gorące wiadomości / Aktualności


W dniu 30 stycznia 2015 r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury odbyła się VI sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. W sesji wzięło udział czternastu Radnych, jeden Radny, Pan Jacek Różycki, by...

Dnia 8 lutego odbył się rajd pieszy po naszym Kamieńcu. Pogoda początkowo była wyśmienita, jednak z czasem zaczął prószyć śnieg co nadało naszej wycieczce wyjątkowego klimatu.  W czasie tego rajdu mieliśmy okazję zwiedzić Pałac Marianny Orańskiej oraz historię jego powstania, którą pozwolę sobie przytoczyć.                

                   


W dniu 12 stycznia 2015 r. o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury odbyła się V sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Rada jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji, oraz porządek obra...
Terminarz badańgospodarst rolnych w 2015 roku w załączeniu: Statystyczne Badania Rolnicze.pdf...

Dnia 18 stycznia 2015r. 30-sto osobowa grupka zapaleńców wycieczek pieszych z okolic Kamieńca Ząbkowickiego o 13.30 wyruszyła na rajd pieszy z cyklu „Spacery zimowe” organizowane przez RKS KROSS. 

W dniu 30 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury odbyła się IV sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Rada jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad, po czy również jednomyślnie przyjęto protokół z poprzedniej sesji.

 W dniu 19 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury odbyła się III sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Na początku sesji przyjęto protokół z posiedzenia drugiej sesji Rady Gminy. Kolejnym punktem posiedzenia było przyjęcie uchwał. 

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w załączeniu podaje wykaz placówek medycznych, które podpisały umowy i będą udzielały świadczeń medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 roku.

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RKS ,,KROSS” BYCZEŃ ZAPRASZA NA ,,TURYSTYCZNE SPOTKANIE NOWOROCZNE” z cyklu spacery zimowe KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 18 STYCZNIA 2015 r.

W dniu 12 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury odbyła się II sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Na początku sesji przyjęto protokół z posiedzenia pierwszej sesji Rady Gminy. Kolejnym punktem posiedzenia było przyjęcie uchwał. 

...

Deklaracje podatkowe za rok 2014 – obowiązek przekazywania drogą elektroniczną. Od pewnego już czasu drogą elektroniczną (przez program Płatnik lub przez ePUAP) przekazujemy dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co do zasady – taka droga jest obowiązkowa, wyjątek dotyczy jedynie takich podmiotów, które przekazują deklaracje rozliczeniowe za nie więcej niż 5 osób. Podobne zasady zaczynają funkcjonować w zakresie rozwiązań podatkowych. 

W dniu 01 grudnia 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury odbyła się sesja podczas której ukonstytuowała się nowa Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz zaprzysiężono Wójta Gminy na kolejną kadencję.

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień


Od początku 2012 roku w Polsce obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwalona przez sejm RP.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki przygotowuje się do wdrożenia zadań związanych z gospodarką odpadami, tak aby nowy system mógł zacząć działać od 1 lipca 2013 roku.Kamieniec Ząbkowicki      TELEKOM.pl Sp. z o.o. - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.