2014-04-19     Alfa, Leonii, Tytusa     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    Gorące wiadomości / Aktualności

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz osoby chcące założyć stowarzyszenie lub fundację do korzystania z usług Punktu Konsultacyjno - Doradczego w Ząbkowicach Śl."

...
...

Stowarzyszenie LGD „Qwsi” zaprasza wszystkie dzieci z terenu LGD na bezpłatne warsztaty ceramiczne, plastyczne, modelarskie i bębniarskie. Warsztaty odbędą się w każdej gminie należącej do LGD „Qwsi” (gminy: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok). 

Zapraszamy wszystkich producentów oraz restauratorów na pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące projektu współpracy "Dolnośląskie Smaki". Spotkanie dla osób zainteresowanych z terenu LGD "Qwsi" (gminy: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok odbędzie się 29 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00 w Ziębickim Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 10. Szczegółowe informacje - tel. 74 8191 213 oraz na stronie internetowej www.dolnoslaskie-smaki.pl 


na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki

1) Na zadanie Nr 1: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, w dyscyplinie piłka nożna na terenie sołectwa Byczeń, ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LZS „SPARTAKUS” Byczeń - przyznano dotację w wysokości 12 000,00 zł

Oferta wpłynęła w terminie i spełnia wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu


Informacje o złożonych ofertach w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki

1) Na zadanie Nr 1: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie sołectwa Byczeń - ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LZS SPARTAKUS Byczeń

Oferta wpłynęła w terminie i spełnia wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi" w dniach 28 - 29 czerwca 2014 r. organizuje IV Jarmark Ziemi Ząbkowickiej, który w tym roku odbędzie się w Kamieńcu Ząbkowickim. Zapraszamy lokalnych artystów (malarzy, rzeźbiarzy, rzemieślników, rękodzielników), producentów żywności, KGW, muzyków i usługodawców do udziału w Jarmarku, a mieszkańców i turystów do odwiedzenia Jarmarku. 

W zakończonym w dniu 04.04.20134 r. naborze wniosków na działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach dodatkowych zadań wpłynęło łącznie 9 wniosków. 

W dniu  15.04.2014 roku o godz. 13.00 w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach (ul. Bolesława Chrobrego 12) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi”. 

W dniu 15.04.2014 roku o godz. 9.00 w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach (ul. Bolesława Chrobrego 12), odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Qwsi”. Podczas posiedzenia Rada Stowarzyszenia dokona wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, złożonych podczas naboru na dodatkowe zadania, który trwał od 21.03.2014 do 04.04.2014 r. 

Ziemia Ząbkowicka to malownicze, często tajemnicze miejsca, czasami prawie zwyczajne – aż do momentu zapisania ich na kartach fotograficznych. Jeśli spędziliście niezapomnianą zimę na Ziemi Ząbkowickiej pokażcie to światu. Interpretacja tematyki konkursu jest niczym nieograniczona, poza Waszą kreatywnością i wyobraźnią.


...

Zapraszamy na kolejny rajd pieszy organizowany przez RKS KROSS BYCZEŃ

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego zaprasza przedsiębiorców z terenu Powiatu Ząbkowickiego do udziału w targach  „Konvent’a”, które odbędą się w niemieckiej miejscowości Löbau (koło Zgorzelca) w terminie  26 (sobota) –  27 (niedziela)  kwietnia 2014 r.

W związku z brakiem odwołań od decyzji Rady dokonanej podczas posiedzenia Rady w dniu 04.03.2014 r. w sprawie oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie LSR, nie ma zmian na listach operacji wybranych i niewybranych z dnia 04.03.2014 r.

...

do udziału w Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2014 25 maja 2014 r., Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, Wrocław


w sprawie ogłoszenia Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki

NZOZ GENEVA TRUST centrum diagnostyki i usług medycznych zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne. Mammobus przyjeżdża do Ciebie!!! w dniu 24.04.2014roku w godz. 9-17 w Kamieńcu Ząbkowickim. Mammobus będzie ustawiony przy Gminnym Centrum Kultury, ul. Złotostocka 27.


Sport
Edukacja
Inwestycje
Samorząd

Samorządowcy Naszego Powiatu:

Samorządowcy Innych Powiatów:

 

Finanse gminy
Rolnictwo

Kamieniec Ząbkowicki      TELEKOM.pl Sp. z o.o. - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.