2014-07-30     Julity, Ludmiły, Zdobysława        


Gorące wiadomości / Aktualności

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wychodząc naprzeciw zgłoszonym przez władze samorządowe Gminy Paczków potrzebom, w piątek 25 lipca otwiera dla turystycznego ruchu pieszego i rowerowego zamknięte do tej pory kładki technologiczne nad zaporami Zbiornika Topola oraz Zbiornika Kozielno.

Z przyjemnością informujemy, że Gminne Centrum Kultury pozyskało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację stałej wystawy pt. „Twórcy i dzieje zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim” w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 2 - Wspieranie działań muzealnych. 

Tym razem wędrówka rozpoczęła się na wysokości 860 m z Przełęczy Puchaczówki.

Wiodła ona zielonym szlakiem przez Czarną Górę (1205 m) - Jaworowa Kopę – Lesieniec –Igliczna (845 m) do Międzygórza. Podczas wędrowania mogliśmy podziwiać min. piękne górskie widoki jak również Sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej, Zaporę na Wilczce (102 m. dł. 29m.wys.), Wodospad Wilczki (drugi co do wysokości wodospadów w polskich Sudetach  22 m.) 


W ramach realizacji projektu współpracy pn. "DOLNOŚLĄSKIE  SMAKI" organizujemy wyjazdy na imprezy targowe, dlatego zwracamy się do wszystkich uczestników projektu z prośbą o deklarację wyjazdu na wybrane targi i zgłoszenie tego faktu mailowo: biuro@kws.org.pl lub telefonicznie 74 8148159.

W zakończonym w dniu 11.07.2014 r. naborze wniosków na działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju wpłynęło łącznie 9 wniosków, w tym na dodatkowe zadania 4 wnioski i 5 wniosków w naborze ogólnym na małe projekty.

W 2014 roku odbędzie się piąta, jubileuszowa edycja Europejskich Targów Produktów Regionalnych, w Zakopanem, na Dolnej Równi Krupowej swoje produkty zaprezentują producenci, żywności regionalnej z kraju oraz z zagranicy, będzie to doskonała okazja do zapoznania się z dziedzictwem kulinarnym różnych regionów Europy.

W dniu 7 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

MEGA WYDARZENIE w projekcie „DOLNOŚLĄSKIE  SMAKI” - naszym gościem będzie ROBERT MAKŁOWICZ  -  krakowianin, historyk, dziennikarz, publicysta, felietonista, pisarz, krytyk, recenzent, komentator, twórca, autor książek, specjalista, prekursor, propagator, popularyzator, społecznik, smakosz, degustator, koneser, znawca, miłośnik, amator, laureat, ekspert, osobowość, kosmopolita, monarchista, sybaryta, epikurejczyk, hedonista, bon vivant; podróżnik, eksplorator, tropiciel, obieżyświat, erudyta, gawędziarz, kolekcjoner, pasjonat, fascynat, entuzjasta, hobbysta, wielbiciel, mąż, ojciec …

W dniach 11 i 12 lipca będziemy gościć gwiazdy polskiej sceny muzycznej m.in.: Mesajah (11.07. godz. 20.00- 21.30), Coma (11.07. godz. 22.00-23.30), Turbo (12.07. godz. 20.00-21.30), Enej (12.07. godz. 22.00-23.30). 

Wojewoda Dolnośląski zarządził  przeprowadzenie na terenie województwa dolnośląskiego treningu akustycznego systemu ostrzegania mieszkańców, poprzez uruchomienie syren akustycznych OC  z uwzględnieniem następujących założeń:

W treningu powiatowym uczestniczą wszystkie gminy i zakłady posiadające system ostrzegania i alarmowania (syreny OC).

W treningu zostaną sprawdzone wszystkie syreny jednocześnie.

Trening odbędzie sie w dniu 4 lipca 2014 r. 

o godz. 12:00 "Alarm powietrzny"

o godz. 12:04 "Odwołanie alarmu"

W związku z brakiem odwołań od decyzji Rady dokonanej podczas posiedzenia Rady w dniu 06.06.2014 r. w sprawie oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie LSR, nie ma zmian na listach operacji wybranych z dnia 06.06.2014 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi" zaprasza na bezpłatne spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty, odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) dotyczące przygotowania wniosków o płatność.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki swoją działalność rozpoczął KLUB ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW (AA).

OD 16 CZERWCA 2014 R. W URZĘDZIE GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY.

...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi" w dniu 19 lipca 2014 r. organizuje Średniowieczny Jarmark Ziemi Ząbkowickiej, który odbędzie się w Złotym Stoku przy Średniowiecznym Parku Techniki. 

W dn. 15.06.2014 r. Stowarzyszenie LGD Qwsi uczestniczyło w prezentacjach wojewódzkich "Dolnośląska Wieś Zaprasza", natomiast 01.06.2014 r. w Ekologicznym dniu dziecka "Żyjemy w zgodzie z naturą". 

Miejsce pobytu: Pomianów Górny 35. Poszukiwany właściciel lub osoba, która się nim zaopiekuje. Informacja pod nr telefonu: 74 8162024 w godz. 7.30 - 15.30 lub 694 616 123 Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 pok. Nr 17 


...

TRAKT XLVI TERENOWY RAJD AMATORÓW KOLARSTWA I TURYSTYKI KAMIENIEC ZĄBKOWICKI – SREBRNA GÓRA

29 CZERWCA 2014 roku (niedziela)

Kamieniec Ząbkowicki      TELEKOM.pl Sp. z o.o. - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.