2015-01-27     Anieli, Juliana, Przemysława     "Całą mądrość, cała filozofia życia - to tylko dobroć" - Stanisłąw Witkiewicz    


Gorące wiadomości / Aktualności

W dniu 30 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury odbyła się IV sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Rada jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad, po czy również jednomyślnie przyjęto protokół z poprzedniej sesji.

 W dniu 19 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury odbyła się III sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Na początku sesji przyjęto protokół z posiedzenia drugiej sesji Rady Gminy. Kolejnym punktem posiedzenia było przyjęcie uchwał. 

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w załączeniu podaje wykaz placówek medycznych, które podpisały umowy i będą udzielały świadczeń medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 roku.

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RKS ,,KROSS” BYCZEŃ ZAPRASZA NA ,,TURYSTYCZNE SPOTKANIE NOWOROCZNE” z cyklu spacery zimowe KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 18 STYCZNIA 2015 r.

W dniu 12 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury odbyła się II sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Na początku sesji przyjęto protokół z posiedzenia pierwszej sesji Rady Gminy. Kolejnym punktem posiedzenia było przyjęcie uchwał. 

...

Deklaracje podatkowe za rok 2014 – obowiązek przekazywania drogą elektroniczną. Od pewnego już czasu drogą elektroniczną (przez program Płatnik lub przez ePUAP) przekazujemy dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co do zasady – taka droga jest obowiązkowa, wyjątek dotyczy jedynie takich podmiotów, które przekazują deklaracje rozliczeniowe za nie więcej niż 5 osób. Podobne zasady zaczynają funkcjonować w zakresie rozwiązań podatkowych. 

W dniu 01 grudnia 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury odbyła się sesja podczas której ukonstytuowała się nowa Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz zaprzysiężono Wójta Gminy na kolejną kadencję.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Kamieniec Ząbkowicki      TELEKOM.pl Sp. z o.o. - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.